Фэнтези Чат

Фэнтези Чат

Общение в чате


18:36 (2024/05/26) Avatar

Bá Vương (LV: 108): có vẻ tiêu diệt bạn là không thể rồi

18:54 (2024/05/26) Avatar

Reti (LV: 70): español

18:58 (2024/05/26) Avatar

Reti (LV: 70): de donde soss

03:27 (2024/05/27) Avatar

Bá Vương (LV: 110): bạn là người Tây ban Nha

06:09 (2024/05/27) Avatar

Bá Vương (LV: 114): Reti tôi xin lỗi

16:29 (2024/05/27) Avatar

Wohlbekomms (LV: 22): gutes spiel gruppen wären gut und quatschen im spiel und direktquatschen

17:17 (2024/05/27) Avatar

Bá Vương (LV: 115): nếu như nhà phát hành có thể thêm phần dịch cho tất cả các ngôn ngữ thì thật tuyệt vời

19:06 (2024/05/27) Avatar

Reti (LV: 70): espanill

03:27 (2024/05/28) Avatar

Bá Vương (LV: 120): mỗi ngày tôi chỉ thăng thêm 5 cấp với tốc độ này thì vẫn còn quá chậm giá như nhà phát hành cho kinh nghiệm giết được từ những người lính

14:36 (2024/05/28) Avatar

خهع (LV: 10):

02:21 (2024/05/29) Avatar

Reti (LV: 71): hi helloИГРА ТУТ